Bisitatu gure / Visita nuestro:

AGURRA | SALUDO

Gipuzkoako atleta beteranoen elkartea, AGAV, orain dela 25 urte sortua izan zen. Irabazi-asmorik gabeko elkartea da. Atletismoaren sustapena eta aldi berean bere praktika daude bere helburuen artean. Izan ere, orain arte, elkartea atleta federatuen artean izan da nagusi.

Agerikoa da Gipuzkoan atletismoa atleta popularren artean nagusi dela. Aldi berean, gero eta atleta federatu gehiagok hartzen du parte saio popularretan.

Kirolak gizartearen osasuna hobetzen du. Kirolaren inguruan aberastasuna sortzen da eta jarduera ekonomikoa hazi egiten du. Edozein kirol-diziplinak kirol-material egokiaren erabilera eskatzen du.

Atletismoarekin gauza bera gertatzen zaigu. Gainera, gure osasunaren zaintzea ezinbestekoa bihurtzen da. Eta hau, edozein dela ere atletaren kirol-maila.

Atletismoa praktikatzen dugun guztioi antzeko beharrak agertzen zaizkigu. Kirol materiala, analisiak, azterketa medikoak, zenbait arrisku aseguratzea, lesioak...

Horregatik, AGAV elkartean hausnarketa egin dugu, eta pentsatzen dugu erosteko indarra badugula, eta ongi bideratuta, gure bazkideentzako abantailak negoziatu dezakegu.

Eta horixe izan da egin duguna. Zenbait hornitzailerekin kontaktuan jarri gara. Guztiak azaldu dira prest gurekin elkarlanean aritzeko. Ondorioz, gure ustez eskaintza erakargarri bat osatu dugu.

Asmo berdinarekin, bizitza eta istripu asegurua indarrean dago bazkide guztientzat.

Urteko kuota nahiko xamurra da. Gure ustez, eskaintzen ari garen abantailek erraz gainditzen dute urtean ordaintzen diren 14 € horien kostua.

Hemendik aurrera, web orrialde hau elkarrekin komunikatzeko eremua izango da. Bertan, zirkularrak, eskaintza bereziak, iragarkiak, berriak, argazkiak… argitaratuko ditugu.

Eskerrik asko.
La Asociación Gipuzkoana de Atletas Veteranos, AGAV, es una asociación con una antigüedad de 25 años. La AGAV es una asociación sin ánimo de lucro y entre sus objetivos se incluye la promoción del atletismo y su práctica. Hasta la fecha, la asociación ha tenido una mayor presencia dentro del mundo federado.

Es evidente, que el atletismo en Gipuzkoa tiene su manifestación principal en el mundo popular, donde cada vez más participan los atletas federados.

El deporte mejora la salud de la sociedad. En torno a la práctica del deporte se genera riqueza y es un factor que mejora la actividad económica.

La práctica de cualquier disciplina deportiva requiere la utilización de material adecuado. Lo mismo nos ocurre con el atletismo. Además, la realización de análisis y reconocimientos médicos deviene indispensable cualquiera que sea el nivel deportivo del atleta.

A todos los que practicamos esta disciplina deportiva, en cualquiera de sus modalidades, se nos plantean unas necesidades comunes. Necesidades en torno a la compra de material deportivo, análisis y reconocimientos médicos, necesidad de asegurar potenciales riesgos inherentes a nuestra actividad, tratamiento de nuestras lesiones...

Por ello, desde nuestra asociación hemos entendido que representamos un potencial de compra, y canalizado puede concretarse en mejoras para nuestros asociados. Nos hemos puesto en contacto con determinados proveedores. Todos ellos se han prestado a colaborar con nosotros. Fruto de esta colaboración hemos generado una oferta que entendemos interesante para los actuales asociados y para los que se incorporen en lo sucesivo.

Además, hemos gestionado un seguro que ya está en vigor y del cual ya nos estamos beneficiando.

La cuota anual es simbólica. Entendemos que no es demasiado gravoso el pago de 14 € porque son interesantes los beneficios que recibimos por ser miembros de la asociación.

Desde esta página WEB nos pondremos en contacto con todos vosotros para informaros de la incorporación de nuevos proveedores y de noticias en relación con la asociación, circulares, noticias, fotos, enlaces...

Muchas gracias.

A.G.A.V.
Asociación Gipuzkoana de Atletas Veteranos / Kirolari Helduen Gipuzkoako Elkartea
Kontu-zenbakia / Número de cuenta 3035 0149 45 1490007155
Apartado de correos 40258 / agav@asogav.net